เครื่องเจียรนอก

รุ่นใช้โปรแกรมรหัสคำสั่งควบคุมระบบ (NC Series)
รุ่น : ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตชิ้นงาน (CNC Series)
CNC-Plunge Grinding Series พร้อมหัวล้อเชิงมุม
CNC- Plunge grinding series พร้อมล้อเจียรที่กว้างขึ้นพิเศษ
CNC- ชุดเจียรเชิงมุมพร้อมหัวล้อเชิงมุม
การเจียรแบบขอบโค้ง - ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตชิ้นงาน (CNC CAM Series)
สำหรับการเจียรแกน