ประวัติความเป็นมา

 • ในปี พ.ศ. 2566

  • ผลิตภัณฑ์แนะนำ เครื่องเจียรใน (CNC Series) รุ่น OIG-300R-D2

 • ในปี พ.ศ. 2565

  • เครื่องเจียรใน (NC Series)OIG-200S ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน ครั้งที่ 30

 • ในปี พ.ศ. 2564

  • แนะนำเครื่องเจียรแนวตั้ง CNC รุ่นใหม่ขนาดใหญ่ (VIG-120)

  • CNCเครื่องเจียระไนทรงกระบอก ได้รับการรับรองUKCAสำรับตลาตประเทศอังกฤษ

  • CNC เครื่องเจียรภายใน รุ่น OIG-50 ได้รับรางวัล Honorable Mention of Taiwan Machine Tool Industry Awards 2022 สำหรับความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม - หมวดหมู่เครื่องมือเครื่องจักร CNC อื่น ๆ

 • ในปี พ.ศ. 2563

  • เครื่องเจียรนอก / เจียรกลม (CNC Series) รุ่น OCD-CAM ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน ครั้งที่ 28

 • ในปี พ.ศ. 2562

  • พอลแมรี่ฯ ได้รับรางวัล ผู้ประกอบการรายย่อยดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 28

  • ผลิตภัณฑ์แนะนำ เครื่องเจียรใน (CNC Series) รุ่น OIG-50

  • ผลิตภัณฑ์แนะนำ เครื่องเจียรนอก / เจียรกลม (CNC Series) รุ่น OCA-3235H

  • ผลิตภัณฑ์แนะนำ เครื่องเจียรไร้ศูนย์ (CNC Series) รุ่น PCB-6025GF-4

 • ในปี พ.ศ. 2561

  • เครื่องเจียรแนวตั้ง (CNC Series) รุ่น VIG-50 ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน ครั้งที่ 27

  • พอลแมรี่ฯ ได้รับรางวัล ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น ครั้งที่ 21

  • พอลแมรี่ฯ ได้รับรางวัล มือทองคำ ผู้ประกอบการรายย่อยดีเด่น ครั้งที่ 17

  • เครื่องเจียรแนวตั้ง (CNC Series) รุ่น VIG-50 ได้รับรางวัล นวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมของเมืองไถจง ครั้งที่ 4

 • ในปี พ.ศ. 2560

  • พอลแมรี่ฯ ได้มีการขยายกิจการใหม่ โดยมีสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ค อุตสาหกรรม จำกัด (TOP WORK INDUSTRY CO., LTD.) ทั้งนี้เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มของเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องเจียร

  • เครื่องเจียรแนวตั้ง (CNC Series) รุ่น VIG-50 ได้รับรางวัล ตราสินค้าแห่งชาติ ยวี่ซัน ครั้งที่ 14

  • ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องเจียรไร้ศูนย์ รุ่น PCB-4520 (CNC Series , Bearing Spindle Type) ชนิดแกนหมุนแบบลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุม

  • เครื่องเจียรแนวตั้ง (CNC Series) รุ่น VIG-50 ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานแสดงสินค้า แมค-ทูล ประเทศโปแลนด์ ครั้งที่ 89 พ.ศ. 2560

 • ในปี พ.ศ. 2559

  • เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 255 ล้านบาท

  • พอลแมรี่ฯ ขอนำเสนอ เครื่องเจียรแนวตั้ง (CNC Series / ขนาดกลาง) รุ่น VIG-50

  • พอลแมรี่ฯ ก่อตั้งโรงงานผลิตแห่งใหม่ที่ 2 บนเนื้อที่ 10,000 ตารางเมตร ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมต้าหลี่ ณ นครไถจง

  • ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องเจียรใน รุ่น OIG-200S (เครื่องเจียรชนิดพิเศษ สำหรับแบริ่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางและเจียรบดร่องด้านใน)

 • ในปี พ.ศ. 2558

  • เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 213 ล้านบาท

  • พอลแมรี่ฯ ขอนำเสนอ เครื่องเจียรไร้ศูนย์ ชนิดแบริ่งตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม (CNC Series , Bearing Angular Approach)

 • ในปี พ.ศ. 2557

  • พอลแมรี่ฯ ขอนำเสนอ เครื่องเจียรนอก / เจียรกลม ชนิดพิเศษมีแกนหมุน (CNC Series , Special for spindle grinding)

  • ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องเจียรไร้ศูนย์ ชนิดแบริ่งตลับลูกปืนรองรับเชิงเดี่ยว (CNC Series , Bearing Single Support)

  • ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องเจียรนอก / เจียรกลม ชนิดหัววงล้อแกนหมุนหลายแกน (CNC Series , Multi-Spindle Wheelheads)

  • ดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง เครื่องเจียรใน รุ่น 2NC Series

 • ในปี พ.ศ. 2556

  • ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องเจียรไร้ศูนย์ (CNC Small Bearing Model) (ประเภท CNC แบริ่งตลับปืนขนาดเล็ก สำหรับชิ้นงานที่มีลักษณะเกลียว)

  • พอลแมรี่ฯ ขอนำเสนอ เครื่องเจียรแนวตั้ง รุ่น VIG-120 (CNC Series) (ประเภท CNC เครื่องเจียรชิ้นงานขนาดใหญ่)

 • ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555

  • ในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 164 ล้านบาท

  • ในปี พ.ศ. 2553 พอลแมรี่ฯ ขอนำเสนอ เครื่องเจียรไร้ศูนย์ รุ่น CNC Bearing Double Support Type (ประเภท CNC แบริ่งตลับลูกปืนรองรับการหมุนแบบคู่)

 • ในปี พ.ศ. 2552

  • ดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง เครื่องเจียรนอก / เจียรกลม ประเภท CNC รุ่น Heavy Duty (สำหรับชิ้นงานมีน้ำหนักมาก)

  • พอลแมรี่ฯ ขอนำเสนอ เครื่องเจียรแนวตั้ง รุ่น VIG-8050 (ประเภท CNC สำหรับการเจียรชิ้นงานขนาดกลาง)

 • ในปี พ.ศ. 2551

  • พอลแมรี่ฯ ขอนำเสนอ เครื่องเจียรนอก / เจียรกลม รุ่น CNC CAM

  • พอลแมรี่ฯ ขอนำเสนอ เครื่องเจียรไร้ศูนย์ รุ่น CNC Bearing (ประเภท CNC แบริ่งตลับลูกปืนรองรับการหมุน)

 • ในปี พ.ศ. 2550

  • เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 101 ล้านบาท

  • พอลแมรี่ฯ ทำการย้ายเข้าโรงงานแห่งใหม่ บนเนื้อที่ 10,000 ตารางเมตร ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมต้าหลี่ ณ นครไถจง

  • ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องเจียรใน รุ่น CNC Double Spindles (ประเภท CNC เป็นเครื่องเจียรแบบแกนหมุนคู่)

  • ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องเจียรนอก / เจียรกลม รุ่น CNC Angular (ประเภท CNC สำหรับการเจียรชิ้นงานลักษณะเหลี่ยมมุม)

 • ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2549

  • ในปี พ.ศ. 2547 ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องเจียรไร้ศูนย์ (แบบใหม่) และ เครื่องเจียรใน รุ่น CNC

  • ในปี พ.ศ. 2549 พอลแมรี่ฯ ขอนำเสนอ เครื่องเจียรแนวตั้ง รุ่น VIG-20 (ประเภท CNC สำหรับการเจียรชิ้นงานขนาดเล็ก)

  • ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับใบรับรองการออกแบบและการผลิต ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
   ตามระเบียบข้อบังคับ และเป็นเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มตลาดร่วมยุโรป (EU CE Certificate)

  • ในปี พ.ศ. 2548 ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องเจียรนอก / เจียรกลม รุ่น CNC Angular / Plunge Grinding (ประเภท CNC เจียรชิ้นงานที่ใช้การเลื่อนหินเจียรหรือวัตถุในทิศทางแนวรัศมี)

 • ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2546

  • ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ด้วยระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001

  • ในปี พ.ศ. 2546 ดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง เครื่องเจียรใน (รุ่น NC)

  • ในปี พ.ศ. 2546 ก่อตั้งสำนักงานสาขาที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  • ในปี พ.ศ. 2545 เริ่มการผลิตเครื่องเจียรไร้ศูนย์ , เครื่องเจียรนอก / เจียรกลม (รุ่น CNC)

  • ในปี พ.ศ. 2544 เริ่มการผลิตเครื่องเจียรไร้ศูนย์ , เครื่องเจียรนอก / เจียรกลม (รุ่น NC)

 • ในปี พ.ศ. 2542

  • ดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง เครื่องเจียรเจียรนอก / เจียรกลม (รุ่นมาตรฐานปกติ)

  • เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น " บริษัท พอลแมรี่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด " และเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 42 ล้านบาท

  • ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002

 • ในปี พ.ศ. 2541

  • ดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง เครื่องเจียรไร้ศูนย์ (รุ่นมาตรฐานปกติ)

  • บริษัท พอลแมรี่ จำกัด ก่อตั้งประกอบกิจการ ณ นครไถจง ด้วยทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท