• ประโยชน์ผลิตภัณฑ์
  • กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

ประเภทชิ้นงาน

workpiece-07-03-1
วัสดุเวเฟอร์ซิลิคอน
FCL-18 / 1810