230307_MTA-Vietnam-2023
index-banner-6
index-video-thum
CENTERLESS GRINDER

เครื่องเจียรไร้ศูนย์

พอลแมรี่ฯ ขอนำเสนอ เครื่องเจียรไร้ศูนย์ รุ่นใหม่ CNC Series โดยทาง
วิศวกรได้ออกแบบเครื่องเจียร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งลูกค้าจะ
ได้รับความพึงพอใจ อันประกอบไปด้วย การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Control) และมีคุณลักษณะอันโดดเด่นพิเศษ
ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความสะดวกสบายขั้นสูงสุดในการควบคุม
เครื่องจักรมากยิ่งขึ้น

Cylindrical Grinder

เครื่องเจียรนอก

เครื่องเจียรกลม รุ่น CNC Series ได้รับการออกแบบ ให้มีประสิทธิภาพสูง ,
ความแม่นยำสูง และให้ความสะดวกสูงสุดในการทำงาน อีกทั้งโครงสร้าง
ของเครื่องจักร ได้รับการออกแบบตามหลักทฤษฎี ความปลอดภัยเชิงมนุษย์
ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถควบคุมเครื่องจักรได้สะดวกมากขึ้น

Internall Grinder

เครื่องเจียรใน

เครื่องเจียรรูใน รุ่น CNC Series รูปแบบใหม่ จาก พอลแมรี่ฯ ได้รับการ
ออกแบบ ลักษณะโครงสร้างที่ดีที่สุด และมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม
ประกอบด้วย ระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (CNC Control)
ดังนั้น เครื่องเจียร รุ่นใหม่ทั้งหมดนี้ จะนำมาซึ่งเทคโนโลยีขั้นสูง อันนำไปสู่
ประสบการณ์ การเจียรรูใน สำหรับยุคสมัยใหม่

Vertical Grinder

เครื่องเจียรแนวตั้ง

พื้นฐานทางการค้าของ พอลแมรี่ฯ เรามีการพัฒนา , ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ,
ยึดมั่นในคุณภาพ มาอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นนแนวความคิด
ของการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพขั้นสูงสุด ด้านฝ่ายวิศวกรรม / ออกแบบ
ให้เหมาะสม ดังนั้น เครื่องจักรทุกตัว จึงมีความแข็งแกร่ง ทนทาน สะท้อน
ให้เห็นถึง ความตั้งใจในการออกแบบ และเทคนิคต่างๆ ที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะ พอลแมรี่ฯ เท่านั้น

ข่าว

[ การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ]

EMO 2023

09-18-2023

 • 09-18-2023 ~ 09-23-2023
 • หมายเลขบูธ : D37, Hall 11
[ การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ]

MTA 2023

07-04-2023

 • 07-04-2023 ~ 07-07-2023
 • หมายเลขบูธ : Hall A1, AF3-1
[ การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ]

CTMS 2023

04-20-2023

 • 04-20-2023 ~ 04-24-2023
 • หมายเลขบูธ : A151
[ การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ]

CIMT 2023

04-10-2023

 • 04-10-2023 ~ 04-15-2023
 • หมายเลขบูธ : E4, A215
[ การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ]

TIMTOS 2023

03-06-2023

 • 03-06-2023 ~ 03-11-2023
 • หมายเลขบูธ : J1108, Hall 1
[ การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ]

IMTEX 2023

01-19-2023

 • 01-19-2023 ~ 01-25-2023
 • หมายเลขบูธ : C118, Hall 4

กลุ่มบริษัทฯ ในเครือ พอลแมรี่ฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องเจียรที่ได้รับ

ความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลก

พอลแมรี่ฯ ยังคงดำเนินการตามเป้าหมาย ที่จะขยายกลุ่มลูกค้าไปยัง
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง ซึ่งเรา
มีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในกระบวนการผลิตสินค้าของท่านในอนาคต

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมงาน และดำเนินธุรกิจร่วมกัน กับกลุ่มตัวแทน
จำหน่ายรายใหม่ ที่มีความสนใจเครื่องเจียร PALMARY และมีเป้าหมาย
ทางธุรกิจเฉกเช่นเดียวกัน

พอลแมรี่ฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเจียร และเครื่องลับคมอเนกประสงค์
สำหรับเจียรทูล อันประกอบด้วย เครื่องเจียร ประเภทต่างๆ และ CNC
โดยกลุ่มลูกค้าหลักจะเป็น โรงงานผู้ผลิต และผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่

เราเป็นผู้ผลิตเครื่องเจียร โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความมุ่งมั่นในการผลิต รวมถึง
วิจัยและพัฒนา เครื่องเจียรให้มีความแม่นยำต่างๆ เพื่อการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น