เครื่องเจียรไร้ศูนย์

เครื่องเจียรไร้ศูนย์

พอลแมรี่ฯ ขอนำเสนอ เครื่องเจียรไร้ศูนย์ รุ่นใหม่ CNC Series โดยทาง
วิศวกรได้ออกแบบเครื่องเจียร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งลูกค้าจะ
ได้รับความพึงพอใจ อันประกอบไปด้วย การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Control) และมีคุณลักษณะอันโดดเด่นพิเศษ
ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความสะดวกสบายขั้นสูงสุดในการควบคุม
เครื่องจักรมากยิ่งขึ้น

เครื่องเจียรนอก

เครื่องเจียรนอก

เครื่องเจียรกลม รุ่น CNC Series ได้รับการออกแบบ ให้มีประสิทธิภาพสูง ,
ความแม่นยำสูง และให้ความสะดวกสูงสุดในการทำงาน อีกทั้งโครงสร้าง
ของเครื่องจักร ได้รับการออกแบบตามหลักทฤษฎี ความปลอดภัยเชิงมนุษย์
ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถควบคุมเครื่องจักรได้สะดวกมากขึ้น

เครื่องเจียรใน

เครื่องเจียรใน

เครื่องเจียรรูใน รุ่น CNC Series รูปแบบใหม่ จาก พอลแมรี่ฯ ได้รับการ
ออกแบบ ลักษณะโครงสร้างที่ดีที่สุด และมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม
ประกอบด้วย ระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (CNC Control)
ดังนั้น เครื่องเจียร รุ่นใหม่ทั้งหมดนี้ จะนำมาซึ่งเทคโนโลยีขั้นสูง อันนำไปสู่
ประสบการณ์ การเจียรรูใน สำหรับยุคสมัยใหม่

เครื่องเจียรแนวตั้ง

เครื่องเจียรแนวตั้ง

พื้นฐานทางการค้าของ พอลแมรี่ฯ เรามีการพัฒนา , ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ,
ยึดมั่นในคุณภาพ มาอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นนแนวความคิด
ของการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพขั้นสูงสุด ด้านฝ่ายวิศวกรรม / ออกแบบ
ให้เหมาะสม ดังนั้น เครื่องจักรทุกตัว จึงมีความแข็งแกร่ง ทนทาน สะท้อน
ให้เห็นถึง ความตั้งใจในการออกแบบ และเทคนิคต่างๆ ที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะ พอลแมรี่ฯ เท่านั้น

ข่าว

[ การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ]

DMP 2024

05-20-2024

 • 11-26-2024~11-29-2024
 • หมายเลขบูธ : 5D01, Hall 5
[ การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ]

Metalex 2024

05-30-2024

 • 11-20-2024~11-23-2024
 • หมายเลขบูธ : To be announced
[ การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ]

JIMTOF 2024

05-29-2024

 • 11-05-2024~11-10-2024
 • หมายเลขบูธ : E5010, East Hall 5
[ การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ]

IMTS 2024

05-15-2024

 • 09-09-2024~09-14-2024
 • หมายเลขบูธ : North Building, Level 3, No.237417
[ การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ]

GRINDINGHUB 2024

02-02-2024

 • 05-14-2024~05-17-2024
 • หมายเลขบูธ : D81, Hall H10
[ การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ]

TMTS 2024

11-15-2023

 • 03-27-2024~03-31-2024
 • หมายเลขบูธ : N0826, Hall 1 / 4F

กลุ่มบริษัทฯ ในเครือ พอลแมรี่ฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องเจียรที่ได้รับ

ความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลก

พอลแมรี่ฯ ยังคงดำเนินการตามเป้าหมาย ที่จะขยายกลุ่มลูกค้าไปยัง
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง ซึ่งเรา
มีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในกระบวนการผลิตสินค้าของท่านในอนาคต
เรายินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมงาน และดำเนินธุรกิจร่วมกัน กับกลุ่มตัวแทน
จำหน่ายรายใหม่ ที่มีความสนใจเครื่องเจียร PALMARY และมีเป้าหมาย
ทางธุรกิจเฉกเช่นเดียวกัน

พอลแมรี่ฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเจียร และเครื่องลับคมอเนกประสงค์
สำหรับเจียรทูล อันประกอบด้วย เครื่องเจียร ประเภทต่างๆ และ CNC
โดยกลุ่มลูกค้าหลักจะเป็น โรงงานผู้ผลิต และผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่

เราเป็นผู้ผลิตเครื่องเจียร โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความมุ่งมั่นในการผลิต รวมถึง
วิจัยและพัฒนา เครื่องเจียรให้มีความแม่นยำต่างๆ เพื่อการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น