• ประโยชน์ผลิตภัณฑ์
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และผู้บริโภค (3 C)

ประเภทชิ้นงาน

workpiece-04-02-1
เข็ม / โน๊ตบุ้ค
FCL-18 / 1810
workpiece-04-04-1
ลูกโม่ อลูมิเนียม / เครื่องปริ้นเตอร์
FCL-18 / 1810