• ประโยชน์ผลิตภัณฑ์
  • กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

ประเภทชิ้นงาน

workpiece-03-screw
สกรู
FCL-18 / 1810
workpiece-03-BUSHINGS
บุชชิ่ง
OIG-200 / OIG-200L35 / OIG-200L50