ระบบสวัสดิการ (rábop s̀wàtsàdîgaan)

บริษัทมีการให้สวัสดิการที่หลากหลายให้แก่พนักงานเพื่อเสริมสัมพันธ์ของพนักงานและมีมาตรการต่างๆ เช่น สวัสดิการที่ครอบคลุมและครบวงจร รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อน เพื่อดูแลสมดุลในการทำงานของพนักงาน เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุขและสอดคล้อง

Icon 8 Bonus

โบนัส

โบนัสปลายปี
โบนัสการแนะนำและปรับปรุง
โบนัสเมื่อมีวันหยุดตามประเพณี

Icon 9 Insurance

ประกันและสุขภาพ

ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ
ประกันการเดินทางในการเดินทางธุรกิจ
ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
การบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพ
การปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ

Icon 10 Educate

การศึกษาและการฝึกอบรม

การฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่
การฝึกอบรมในตำแหน่งงาน
การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ
การฝึกอบรมการจัดการตามชั้นขั้น

Icon 11 Life

อาหาร ชุด ที่พัก การเดินทาง

โรงอาหารพนักงาน
ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
หอพักพนักงาน
การให้บริการอาหารฟรี
ห้องแม่บุตร (สำหรับการให้นม)

Icon 12 Welfare

สวัสดิการอื่น ๆ

การท่องเที่ยวของพนักงาน
กิจกรรมวันครอบครัว
ส่วนลดที่โรงแรมคู่สัญญา
เงินสนับสนุนในการแต่งงาน งานศพ และงานฉลอง
กองทุนการดูแลพนักงานและส่งเสริมการเข้าใจในเวลาที่เสียใจ

เกี่ยวกับพนักงาน

CSR

Date Topic Other
2022 สนับสนุนกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อสาธารณประโยชน์ และบริจาคเงิน NT$6000 สมาคมศิษย์เก่าภาควิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชาวหนูยาง
2022 บริจาคเงินสนับสนุนเงินช่วยเหลือภัยพิบัติ NT$30000 กองทัพอาสาเพลิงไฟเมืองไทจง กองที่สาม
2022 กำหนดให้ใช้สำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของความสามารถในอุตสาหกรรม และบริจาคเงิน NT$50000 มหาวิทยาลัยยูไนเต็ด (มหาวิทยาลัยยูไนเต็ด)
2021 บริจาคเงินสนับสนุนเงินช่วยเหลือภัยพิบัติ NT$30000 กองทัพอาสาเพลิงไฟเมืองไทจง กองที่สาม
2021 สนับสนุนสินค้าสตรีวที่ผลิตในประเทศ ซื้อมูลค่า NT$50000 บาท สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร พาร์ทเนอร์ทางการเกษตร
2021 โครงการบริจาคเงิน 168 Takeoff และบริจาค NT$20000 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยยูไนเต็ด
2020 บริจาคเงินสนับสนุนเงินช่วยเหลือภัยพิบัติ NT$30000 กองทัพอาสาเพลิงไฟเมืองไทจง กองที่สาม
2020 โครงการอุตสาหกรรมและวิชาชีพการเรียนรู้การผลิตและการเจาะความถ่วงเวลาที่ประสิทธิภาพสู่นักศึกษาคณะเครื่องมือช่าง ทุนการศึกษาบริจาค NT$50000 กรมอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐกิจ - โครงการเสริมสร้างการอัตโนมัติอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมโลหะ
2019 บริจาคเงินสนับสนุนเงินช่วยเหลือภัยพิบัติ NT$30000 กองทัพอาสาเพลิงไฟเมืองไทจง กองที่สาม
2018 บริจาคเงินสนับสนุนเงินช่วยเหลือภัยพิบัติ NT$30000 กองทัพอาสาเพลิงไฟเมืองไทจง กองที่สาม

อื่น

No รายการส่วนลดพนักงานที่พักโรงแรม
1 Zhong Ke Hotel
2 53 Hotel
3 Splendor Hotel
4 Kenting Chateau Beach Resort