เครื่องเจียรราบ

ไฮดรอลิคและใช้โปรแกรมรหัสคำสั่งควบคุมระบบ (Hydraulic & NC Series)