เครื่องเจียรแนวตั้ง

CNC Series (รุ่นใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตชิ้นงาน)