เครื่องเจียร วัตถุประสงค์พิเศษ

เครื่องเจียรใน สำหรับตลับลูกปืน ชนิดแบริ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและมีตัวนำร่อง