เครื่องเจียรไร้ศูนย์

รุ่นใช้โปรแกรมรหัสคำสั่งควบคุมระบบ (NC Series)