เครื่องเจียรใน

รุ่นใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตชิ้นงาน (CNC Series)