เครื่องเจียรนอก

รุ่นใช้โปรแกรมรหัสคำสั่งควบคุมระบบ (NC Series)