เครื่องเจียรนอก

CNC- Plunge grinding series พร้อมล้อเจียรที่กว้างขึ้นพิเศษ