เครื่องเจียรนอก

รุ่น : ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตชิ้นงาน (CNC Series)