เครื่องเจียรนอก

การเจียรแบบขอบโค้ง - ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตชิ้นงาน (CNC CAM Series)