เครื่องเจียรนอก

CNC-Plunge Grinding Series พร้อมหัวล้อเชิงมุม