เครื่องเจียรนอก

CNC- ชุดเจียรเชิงมุมพร้อมหัวล้อเชิงมุม